Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Morzeszczyn
Menu góra
Strona startowa Rejestry, ewidencje Rejestr instytucji kultury
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr instytucji kultury, bieżące, menu 139 - BIP - Urząd Gminy Morzeszczyn”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Morzeszczyn

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Morzeszczyn, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Morzeszczyn obejmuje następujące instytucje:
1) Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie,
2) Gminną Bibliotekę Publiczną w Morzeszczynie,
3) Bibliotekę – Ośrodek Kultury w Morzeszczynie.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Urząd Gminy w Morzeszczynie.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Morzeszczyn),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U z 2007 r. nr 187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Gminy Morzeszczyn w Banku Spółdzielczym w Skórczu, Oddział Pelplin 77 8342 0009 2011 5339 2000 0019.

 

Rejestr instytucji kultury (PDF)

Księga Rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie (PDF)

Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie (PDF)

Księga Rejestrowa Biblioteki – Ośrodka Kultury w Morzeszczynie (PDF)

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Morzeszczyn. (PDF)

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Morzeszczyn. (DOCX)

Metryka

sporządzono
2017-06-14 przez Mariusz Wszelak
udostępniono
2017-06-14 00:00 przez Wszelak Mariusz
zmodyfikowano
2023-07-05 13:47 przez Wszelak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1420
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.